სახლი თბილისში House in Tbilisi. Oil on Canvas.ტილო,ზეთი. 100×60 2017

at 736 × 1228 in 12 Paintings — Guram Khetsuriani