სახლი თბილისში House in Tbilisi Oil on Canvas.ტილო,ზეთი. 100×95 2017

at 960 × 903 in 12 Paintings — Guram Khetsuriani