სახლი თბილისში House in Tbilisi. Oil on Canvas.ტილო,ზეთი. 100×95 2017

at 1440 × 1382 in 12 Paintings — Guram Khetsuriani